درباره ما

شرکت تولیدی مبتکران فیلتر در کنار دامنه های سرسبز زاگرس با هدف تأمین نیازمندی های فیلتری صنایع و معادن کشور و در راستای کاهش آلودگی محیط زیست در سال 1381 تاسیس گردید.

این شرکت پیش از آن که در زمره  مجموعه ای تولید کننده قرار داشته باشد، فضایی پژوهشی با بهره مندی از تجهیزات مدرن آزمایشگاهی است که با حضور در محیط های مصرف فیلتر و دریافت و ثبت مسأله های فنی موجود و انجام فعالیت های پژوهشی در خصوص آن ها، امکان فرا رفتن از انتظارات مشتریان و مآلاً اعتلا مستمر مدیای فیلتری را فراهم آورده است.

از اینرو است که تنها تولید کننده ای محسوب می گردیم که به موازات محصولات خارجی کلاس B فعالیت کرده و جایگزین های مناسبی را در همان سطح به صنایع و معادن کشور ارائه نموده ایم.

بدین ترتیب نه تنها  در تولید محصولات کلاسبه لحاظ سطح کیفیت نسبت به محصولات مشابه متمایز هستیم بلکه تنها تولید کننده محصولات کلاس B در کشور محسوب می گردیم، محصولاتی که در سطحی متفاوت و ارتقا یافته از دانش فیلتری  امکان تولید خواهند یافت.