ما را بیش تر بشناسید

درباره ما

شرکت تولیدی مبتکران فیلتر در کنار دامنه های سرسبز زاگرس با هدف تأمین نیازمندی های فیلتری صنایع و معادن کشور و در راستای کاهش آلودگی محیط زیست در سال 1381 تاسیس گردید. این شرکت پیش از آن که در زمره مجموعه ای تولید کننده قرار داشته باشد، فضایی پژوهشی با بهره مندی از تجهیزات مدرن آزمایشگاهی است ...
محصولات ما

محصولات جدید ما را مشاهده کنید